FAQ

FAQ3

Freelancekonsulenten

KONSULENT OG VIKAR

Hvilke ansættelsesformer kan I tilbyde mig som freelancekonsulent?

Alle vores freelancekonsulenter arbejder som underleverandører for os.

Når du arbejder som underleverandør, betyder det, at du har dit eget CVR-nummer, og at du fakturerer os for dit tidsforbrug én gang om måneden. Du driver egen virksomhed og er selv ansvarlig for betaling af din skat og alle sociale omkostninger som feriepenge, fravær på grund af sygdom, finansieringsbidrag m.v.

Hvordan opretter jeg et CVR-nummer?

Det er meget let at oprette dit eget CVR-nummer på virk.dk.

Hvordan er papirarbejdet for mig som freelancekonsulent?

Når du arbejder som freelancekonsulent gennem iMarketeers er der to dokumenter, som kræver din underskrift.

Det første dokument er en samarbejdsaftale, som omhandler alle de generelle vilkår og betingelser for vores samarbejde.

Det andet dokument er en jobbekræftelse, som omhandler de jobspecifikke oplysninger, som f.eks. kundens navn, stilling, timeafregning, kontaktpersoner m.m.

Hvornår skal jeg som underleverandør indberette mit tidsforbrug?

Som underleverandør skal du indberette dit tidsforbrug til os 1 gang om måneden. Dit tidsforbrug opgøres for 1 kalendermåned adgangen, og vi skal have modtaget din timeopgørelse senest den 2. hverdag i den efterfølgende måned.

Indberetning sker ved, at du sender en mail med din timeopgørelse til job@imarketeers.dk.

Skal jeg også indberette mit tidsforbrug til den kunde, jeg arbejder for?

Det afhænger af, hvad der er aftalt mellem kunden og os. Med mindre du får andet at vide, skal du kun indberette dit tidsforbrug til iMarketeers.

 

KUNDE

Hvad gør jeg som kunde, hvis jeg vil forlænge en freelancekonsulentopgave?

Senest 2 uger før aftaleudløb kontakter du os – så laver vi en ny aftale, som vi fremsender til dig.

Hvor mange gange jeg kan forlænge en aftale på en freelancekonsulent?

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange du kan forlænge en indgået aftale med os. 

Hvor lang tid skal aftaleperioden være på en freelanceopgave?

Der er ikke noget krav på længden af en freelancekonsulentopgave. De typiske opgaver løber mellem 6 og 18 måneder.

Kan det betale sig at bruge freelancekonsulenter i forhold til fastansatte?

I langt de fleste tilfælde er det mere fordelagtigt at anvende en freelancekonsulent frem for en fastansat medarbejder. Specielt oplever vi mange virksomheder, der i stigende grad bevæger sig i retning af flere projektorienterede opgaver, og her er det oplagt at anvende freelance-konsulenter på grund af viden og fleksibilitet.

Hos Microsoft er f.eks. næsten 50 % af alle medarbejderne ansat på tidsbegrænsede kontrakter. Samme trend gør sig også gældende hos mange andre virksomheder som eksempelvis Nokia og British Telecom. Virksomhederne anvender i stigende grad freelancekonsulenter for at blive mere konkurrencedygtige og for bedre at kunne tilpasse sig de stigende ændringer i markedsvilkårene.

Er du i tvivl, så kontakt os, og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dig.

Kan jeg som kunde fastansætte en af iMarketeers Freelancekonsulenter?

Ja, det kan godt lade sig gøre, og det er en del af vores koncept. Ønsker du at fastansætte en af vores konsulenter, vil du skulle betale et “Finders Fee” til os, som afhænger af længden på den periode, du har haft konsulenten ansat hos dig.

Frikøb af en konsulent kan kun ske efter udløb af en aftaleperiode og koster dig følgende:

Konsulenter, der har arbejdet i 6 måneder eller mindre for dig, koster et fast beløb på kr. 60.000 plus moms.

Konsulenter, der har arbejdet mellem 7 og 12 måneder for dig, koster et fast beløb på kr. 40.000 plus moms.

Konsulenter, der har arbejdet i mere end 12 måneder for dig, kan ansættes uden en Finders Fee-betaling.

Den faste medarbejder

Får jeg garanti på min rekruttering?

Ja, vi giver altid 3 måneders garanti på vores rekrutteringer. Skulle ansættelsen vise sig at være det forkerte match, finder vi en ny kandidat til dig uden meromkostninger.

Hvor lang tid går der, før jeg bliver præsenteret for kandidater?

I langt de fleste rekrutteringsforløb bliver du præsenteret for kandidater inden for 4-5 uger efter vores påbegyndelse af rekrutteringsopgaven.

Ved mere specielle rekrutteringsforløb aftaler vi det individuelt.

Hvordan adskiller iMarketeers sig fra sine konkurrenter?

Vi tror på, at mennesker, der har den rigtige indstilling, gør en stor forskel hos virksomhederne, og vi har sat os for at bevise, at det altid er muligt at finde det rigtige match.

iMarketeers er også en af de få, måske oven i købet den eneste, vikar- og rekrutteringsvirksomheder, der har specialiseret sig i kun at levere marketing- og kommunikationseksperter.

Vi plejer at sige, at vores håndværk også er vores unikhed, som er evnen til at finde det helt rigtige match.

Og så hjælper det også vores kunder, at vi har mange års erfaring med det juridiske gråzoneområde, der opstår, når virksomheder anvender freelancekonsulenter uden eget CVR-nummer.